Datapark

5 dôvodov pre použitie DATApark služieb

Veríte, že vám sa to nestane

Hovorí sa, že sú len dva druhy hard-diskov.

  • ktoré sa už pokazili
  • a tie, ktoré sa ešte len pokazia.

Každý už nejaké dáta stratil.

Neriadite svoje zálohovanie

Nezálohujete, alebo zálohujete náhodne, nepravidelne. Vystavujete sa tak riziku straty dát a teda finančných strát ale aj straty reputácie.

Nemáte čas alebo zdroje na prípravu profesionálneho zálohovania

Preto sme tu my – naše riešenie je pre vás jednoduché, rýchlo sa dá nasadiť a s našimi skúsenosťami sú vaše dáta veľmi rýchlo v bezpečí.

Váš IT personál je plne vyťažený

Pripravíme pre Vás projekt nasadenia zálohovania na kľúč. Od projektu, cez návrh riešenia, implementáciu aj prevádzku. Ako službu.

Neplánovali ste investície na zálohovanie

Ani žiadne nepotrebujete. DATApark je služba na báze riešení Perpetuus. A preto platíte len za ten objem, ktorý naozaj využijete. A to na mesačnej báze. Cena závisí od typu zálohovaných serverov, počtu desktopov (užívateľov) a hlavne od veľkosti vášho vyhradeného diskového priestoru.