Datapark

Kam zálohovať

Zálohovanie napaľovaním na CD alebo DVD média

Napaľovanie trvá veľa času, je kapacitne obmedzené veľkosťou médií. Ale hlavne – priemerná trvanlivosť napaľovaného CD alebo DVD je 1-2 roky. Ale je bežné, že sa chyby na médiu vyskytnú už po pol roku. Tiež prístup k dátam je pracný, pomalý a treba manuálne vkladať média.

Zálohovanie na magnetické pásky

Pre archívne zálohovanie najlepšia možnosť. Ale vytvorenie záloh trvá dlho, vyhľadávanie v zálohách je veľmi komplikované a okrem toho manuálna manipulácia s páskami vyžaduje dobrú organizáciu.

Zálohovanie dát na pevné disky

Profesionálne storage služby s kvalitným zariadením umožňujú pri zachovaní plnej flexibility zálohovania (a vyhľadávanie v dátach či rýchlosti obnovenia dát) udržanie nákladov v úrovni porovnateľnej s staršími formami – napríklad zálohovanie na pásky.