Datapark

Prečo zálohovať

Váš objem dát neustále rastie

Podľa prieskumov objem dát v organizáciách rastú medziročne priemerne o 80%. A každá firma je povinná udržovať a archivovať zhruba 85% z tohto objemu údajov po dobu viacerých rokov.

Musíte spraviť veľa pre svoju ochranu pri udržaní nízkych nákladov

Tradičné zálohovacie riešenia bývajú veľmi drahé a môže trvať týždne ich implementovať čo zvyšuje vaše riziko a náklady. A následne ich prevádzka je náročná na procesy a zdroje.

Strata dát je bežná udalosť

Strata dát môže nastať mnohými spôsobmi. Poruchy pevných diskov v počítačoch, vyliata káva do klávesnice notebooku alebo neobnoviteľné či náhodné (nechcené) vymazanie súboru sú pomerne časté javy, ktoré podľa závažnosti stratených dát vystavujú vašu spoločnosť značnému riziku. V skutočnosti 93% firiem, ktoré zaznamenali významnú stratu dát (resp. stratu významných dát) ukončilo do 5 rokov svoju činnosť bankrotom. Predpoklad „mne sa to nestane“ je veľmi rizikový.

Príčiny straty dát

Ontrack survey 2002