Dátové centrum PERPETUUS

jedinečné služby od PERPETUUS

Novinky

 • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Benefity

 • Škálujete si infraštruktúru podľa potrieb
 • Zabezpečujete si možnosť kapacitného rastu bez výpadku dodávky služieb
 • Optimalizujete potrebný priestor pre IT systémy
 • Zabezpečujete si energetickú efektívnosť
 • Poisťujete sa nepretržitou prevádzkou – redundancia prvkov prostredia
 • Disponujete konektivitou s garantovanými parametrami a potrebnou kapacitou, možný prenájom optických vlákien (dark fiber) až do dátového centra, príp. potrebnej kapacity
 • Ste flexibilní – jednoduché rekonfigurovanie podľa požiadaviek aplikácií
 • Zabezpečujete si optimálne nárast výkonových požiadaviek na príkon elektrickej energie a chladenia
 • Disponujete plynulým a bez výpadkov IT prostredím, ktoré je plne automatizované
 • Zlepšujete si celkové využívanie svojich zdrojov a majetku
 • Centralizujete management zdrojov – eliminujete množstvo zásahov administrátorov
 • Zabezpečujete reštarty produkčných zariadení bez zdržaní a porúch systémov
 • Bezpečnostné funkcie sú zabudované namiesto toho aby boli dodatočne riešené
 • Znižujete zložitosť IT systémov a znižujete výrazne celkové prevádzkové náklady na IT
 • Môžete sa pokojne sústrediť na svoj vlastný biznis a dosahovanie svojich podnikateľských cieľov
 • Efektívne konsolidujete technológie a lokality a reálne redukujete svoje náklady