Dátové centrum PERPETUUS

jedinečné služby od PERPETUUS

Novinky

 • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Prístup a bezpečnosť

Prístup

 • Dátové centrum Perpetuus sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Devínska Nová Ves, na Istrijskej ulici č. 26. Budova dátového centra Perpetuus je samostatne stojaca, v kľudnej časti mesta, s dostatočným odstupom od okolitej zástavby, cestných komunikácii, železnice alebo hlavných dopravných uzlov.
 • V blízkosti budovy sa nenachádzajú prevádzky, ktoré ohrozujú dátové centrum, ako sú nebezpečné chemické sklady, priemyselné podniky, ani iné rizikové faktory. Dátové centrum je mimo záplavovej zóny a neleží v náletovom kuželi letiska.
 • K budove je možný prístup nákladných vozidiel pre obslužné transportné činnosti. Parkovanie osobných vozidiel klientov je bezproblémové. Sme vlastníkom budovy. V objekte je výhradne prevádzka dátového centra. 

Požiarna bezpečnosť

 • Stabilné hasiace zariadenie
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Protipožiarne dvere
 • Protipožiarne uzávery a klapky
 • Systém detekcie dymu a vody

Fyzická bezpečnosť

 • Strážna služba 24 x 7
 • Bezpečnostné dvere
 • Systém kontroly vstupu
 • Detekcia pohybu
 • Priemyselná televízia
 • Monitoring 24 x 7