Perpetuus

Business in Motion

Aplikačný vývoj

SW Consulting - poradenstvo

Na základe našich mnohoročných skúseností s poskytovaním služieb rozumieme obchodným potrebám a zámerom zákazníka. A na základe našich praktických skúseností a referencií máme detailný prehľad v technológiách.

Vo výsledku potom vieme zákazníkovi poradiť pri:

  • zbere požiadaviek
  • definovaní stratégie rozvoja IT
  • návrhu architektúry alebo jej optimalizácii
  • výbere vhodných riešení
  • analýze, vývoji, testovaní a integrácii informačných systémov
  • projektovom riadení a riadení kvality
  • podpore a procesnom zabezpečení prevádzky

Vývoj aplikácií na kľúč

Na základe našich mnohoročných skúseností rozumieme obchodným potrebám a zámerom našich zákazníkov. Vývoj softvéru podľa ich potrieb a predstáv je našou dôležitou činnosťou. Pri aplikačnom vývoji detailne spracujeme analýzu podnikových procesov a dát, vyberieme efektívne technologické produkty a navrhneme modulárne riešenia s vysokou pridanou hodnotou – to je metóda našej práce, ktorá nám umožňuje budovať informačné systémy prinášajúce našim zákazníkom lepšiu produktivitu, efektivitu a obchodné výsledky. Samozrejmosťou je nielen vývoj, ale aj implementácia, testovanie a následná technická podpora nami dodávaných riešení. Nami realizované riešenia sú multiplatformové a naši zákazníci ich prevádzkujú v rôznych aplikačných architektúrach a na rôznych systémových platformách.

Zameriavame sa na systémovú integráciu i parciálny vývoj v oblastiach ERP, CRM, CMS/DMS, DWH, Biznis Inteligence a TELCO systémov.