Perpetuus

Business in Motion

Dátové komunikácie

CNC ponúka cenovo efektívne riešenia pre oblasť dátových komunikácií. Požiadavky, ktoré zohľadňujeme v našich riešeniach, sú vždy kvalita, vysoká dostupnosť, bezpečnosť, škálovateľnosť, modularita. Sme majstrami v routingu a switchingu, riešime integráciu hlasu, dát a videa, dizajnujeme a spravujeme LAN/WAN siete, VPN riešenia, hlasové riešenia.

Ponúkame kompletné portfólio služieb:

  • inštalácie a inovácie
  • zálohovania a obnovenia
  • vytváranie a napĺňanie konfiguračných súborov – prístupových zoznamov, hesiel, nástrojov pre správu, nástrojov na zabezpečenie zariadení
  • nastavenia konfiguračných parametrov
  • HW a SW údržbu
  • pravidelnú profylaxiu zariadení a ich správu
  • analytické práce, monitoring podľa dohodnutého rozsahu
  • správu a dohľad zariadení
  • vypracovanie potrebnej dokumentácie
  • komplexné riešenie starostlivosti formou outsourcingu, príp. servisnej zmluvy (SLA)

Uvedené služby je potrebné realizovať komplexne a takéto služby si vyžadujú kvalifikovaný personál s rozsiahlymi skúsenosťami. Odborníci našej spoločnosti sú pravidelne školení a vlastnia odborné certifikáty zaručujúce vysokokvalitné služby podľa požiadaviek klienta.