Perpetuus

Business in Motion

IT & network security

Od začiatku existencie našej spoločnosti sú bezpečnosť IT služieb a sieťová bezpečnosť našou srdcovou záležitosťou. Služby ponúkané spoločnosťou CNC v oblasti perimeter security sú na úrovni komplexného riešenia analytickej a aplikačnej bezpečnosti.

Služby v oblasti bezpečnosti môžu obsahovať aj:

 • prvotnú analýzu a návrh riešenia
 • výber vhodnej technológie do prostredia klienta
 • vybudovanie infraštruktúry, ktorá slúži na maximálne možné zabezpečenie proti prienikom do vnútornej siete
 • kompletnú realizáciu a implementáciu firewall riešení a komplementárnych prvkov do prostredia klienta
 • riešenia pre detekciu a prevenciu prienikov do sietí – IDS/IPS
 • reinštalácie a rekonfigurácie zariadení
 • VPN – bezpečné (zabezpečené) prepojenie pobočiek, kancelárií a vzdialených pracovísk
 • kontrola prístupu do internetu
 • antivírusové a antispamové zabezpečenie komunikácie
 • vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • zálohovanie a obnovu systémov
 • analytické práce, zber a vyhodnocovanie logov, monitoring
 • bezpečnostné audity a zhody so štandardmi
 • bezpečnostné projekty
 • penetračné testovanie
 • analýzy rizík
 • plány kontinuity činností
 • dohľadové centrum bezpečnosti
 • komplexnú starostlivosť o riešenie formou outsourcingu alebo servisnej zmluvy (SLA)
 • analýza a návrh monitoringu IT systémov (virtuálne a fyzické servery, operačné systémy, databázy, aktívne sieťové prvky a aplikácie)
 • analýza a návrh metrík pre monitoring IT systémov (sledovanie výkonnosti a stability IT systémov, predikcia dosiahnutia hraničných hodnôt systémových zdrojov)
 • implementácia multiplatformového monitoringu IT systémov