Perpetuus

Business in Motion

Projektový management

Naša služba projektového managementu má procesne orientovaný charakter a obsahuje plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrolu. Samozrejmosťou je tiež zabezpečenie kvality, dokumentovanie, komunikácia a tímové vedenie. Tieto aktivity skladáme do výsledku v závislosti od požadovaného rozsahu podľa stanovených cieľov. Veľmi rýchlo a efektívne tým uskutočňujeme úmysel zákazníka – realizujeme ciele projektu.

Pri riadení projektov využívame overené postupy a projektové metodológie vychádzajúce z  existujúcich medzinárodne uznávaných štandardov. To v spojení so skúseným a na výsledok orientovaným tímom projektových manažérov vedie k úspešným dodávkam projektov, ktoré prinášajú našim zákazníkom očakávané výsledky.
Ponúkame služby súvisiace s riadením komplexných projektov pre verejnú správu, telekomunikácie, finančné inštitúcie atď.