O nás

Business in Motion

Novinky

  • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Manažment

Stanislav Verešvársky

Výkonný riaditeľ

Prvé roky svojej odbornej praxe pracoval ako vývojový pracovník pre CAD návrh zákazníckych integrovaných obvodov v Tesla VRÚSE a ÚTK SAV. V oblasti IT a komunikačných technológií pracuje od roku 1992. V rokoch 1992-1999 pôsobil v spoločnosti Eurotel Bratislava, a.s. ako vedúci sekcie dátových sietí a obchodný riaditeľ. Neskôr ako CEO v spoločnosti Business Global Systems, a.s. sa podieľal na mnohých významných a inovatívnych projektoch v oblasti rozvoja internetových a dátových služieb a sietí, rozľahlých bankových, podnikových a priemyselných komunikačných a informačných systémov. V rokoch 2006-2008 pracoval v spoločnosti Siemens Enterprise Communications, a.s. ako riaditeľ pre rozvojové projekty a od roku 2008 ako výkonný riaditeľ spoločnosti SWAN, a.s. Od júla 2015 pôsobí ako výkonný riaditeľ spoločnosti CNC, a.s..

Rastislav Danko

Operačný riaditeľ

V oblasti ICT pôsobí viac ako 20 rokov a vstúpil do nej ako programátor/analytik. V roku 1996 začal pracovať pre spoločnosť System Access Pte Ltd. so sídlom v Singapure, v ktorej sa postupne cez celý rad projektových a manažérskych riadiacich pozícii stal členom jej vedenia.  Podieľal sa na implementácii softvérových riešení pre finančné inštitúcie v EEMEA regióne.  Ku kľúčovým klientom patrili banky z Erste Group. Po akvizícii System Access spoločnosťou SunGard v roku 2006, pracoval pre túto spoločnosť na projektových riadiacich pozíciách. V CNC, a.s. pracuje od roku 2011 a od júla 2015 pôsobí ako Operačný riaditeľ.


Martin Bachorík

Obchodný riaditeľ

Od roku 1990 aktívne pôsobí v IT. Počas štúdia informatiky na MFF UK v Bratislave založil svoju prvú spoločnosť pôsobiacu v oblasti vývoja software. Po absolvovaní VŠ sa podieľal na rozvoji IT v SAM Myjava, kde riadil projekt migrácie firemných údajov zo systému diernych štítkov na SAP. 7 rokov pracoval pre nadnárodnú potravinársku korporáciu Amylum Group ako PM a IT manager, z toho 5 rokov v zahraničí. Po návrate na Slovensko spolupracoval so SLSP, kde ako Program manager riadil zmenu bankového IS. 3 roky sa podieľal na riadení firmy YMS Trnava, najskôr ako obchodný riaditeľ a neskôr ako Managing director v oblasti GIS systémov. Od roku 2011 spolupracoval na viacerých významných OPIS projektoch pre slovenské IT firmy v rezortoch školstva, vnútra, kultúry. V rokoch 2012-14 pracoval ako obchodný riaditeľ vo firme Aliter Technologies a rovnakú funkciu zastáva od septembra 2014 aj v CNC, a.s.


Remus Brukker

Projektový riaditeľ

V rokoch 1992-2011 pôsobil v spoločnosti Data. Ako jeden zo zakladateľov spoločnosti zabezpečoval najmä obchodné a marketingové vedenie pre celé portfólio produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou. Okrem distribúcie zariadení pre dátové komunikácie sa v posledných rokoch špecializoval na projektové riešenia hlavne v oblastiach virtuálnych privátnych sietí, kamerových systémov, zabezpečovacích  systémov, fleet management systémov a systémov pre inteligentné budovy.  Viaceré projekty nielen projektoval a riadil, ale podieľal sa aj na samotnom technickom riešení a implementácii. Je autorom globálnych projektových riešení pre mnohé prevádzky aj celé siete v oblasti Horeca.  V rokoch 2011 -2012 pôsobil ako technický riaditeľ spoločnosti Asseco Solutions, a.s.

Jaroslav Bartoššík

Riaditeľ podpory predaja

V oblasti ICT pracuje od roku 1991. Začínal ako riaditeľ pobočky spoločnosti Coopex-Ing. s.r.o. v Prešove, ktorá patrila k prvým predajcom výpočtovej techniky v SR. V roku 1994 spoluzakladal dcérsku spoločnosť CNC Prešov, s.r.o., kde sa až do roku 1999 venoval predaju a podpore komunikačných technológií a budovaniu počítačových sietí pre zákazníkov na celom území Slovenska. Po zmene organizačnej štruktúry spoločnosti CNC, a.s. v roku  1999 pracoval ako riaditeľ pobočky Prešov, kde sa venoval najmä implementácii a podpore informačných systémov. Podieľal sa aj na budovaní VPN pre informačné systémy maloobchodných reťazcov a obchodných spoločností so sieťami pobočiek. Od roku 2012 sa venuje rozvoju a podpore služieb Dátového centra Perpetuus.

Matej Lučenič

Vedúci úseku aplikačných služieb

V oblasti ICT pracuje od roku 2006. V začiakoch pracoval pre spoločnosť Siemens Business services ako analytik, business konzultant a neskôr projektový manažér na projektoch pre verejnú správu. V rokoch 2008 až 2012 pracoval ako projektový manažér v spoločnosti Anasoft APR ako projektový manažér na projektoch v oblasti verejnej správy a implementáciách systémov pre automobilový priemysel. Do spoločnosti CNC nastúpil v roku 2012 na pozíciu deployment manažér a neskôr prešiel na pozíciu programového manažéra. V súčasnosti má na starosti úsek aplikačných služieb a projektové riadenie.

Martin Vozár

Vedúci úseku infraštruktúrnych služieb

V oblasti ICT technológií pracuje od roku 1995. Do roku 2004 pôsobil vo viacerých spoločnostiach - Tronet, a.s., Spirit a.s., KISS s.r.o. v oblasti vývoja softvéru. Od roku 2004 pôsobil v oblasti infraštruktúrnych služieb a bezpečnosti ICT v spoločnosti NESS, a.s. na pozíciách architekta, projektového manažmentu, delivery directora divízie IT.
Od roku 2012 pracuje v spoločnosti CNC, a.s. ako špecialista pre infraštruktúru a architekt ICT. V súčasnosti sa v CNC, a.s. venuje hlavne architektúre rozľahlých ICT riešení a vedeniu tímu pracovníkov pre infraštruktúrne služby na pozícii vedúceho úseku infraštruktúrnych služieb. Počas svojho pôsobenia v spoločnosti CNC sa spolupodieľal na množstve projektov v oblasti outsourcingu IT, realizácie a správy LAN, WAN prostredí, bezpečnosti sietí, riešení na optimalizáciu a konsolidáciu infraštruktúry a aj Cloud computing riešení. Má skúsenosti s riadením rozsiahlych projektov, komplexnou implementáciou systémov a nástrojov na nasadzovanie, správu a riadenie projektov ICT v organizáciách.