O nás

Business in Motion

Novinky

 • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov
Zber informácií môže prebiehať ako súčasť prevádzkovania našich webových stránok a služieb.

 • V niektorých lokalitách spoločnosti CNC, a. s., vás žiadame o poskytnutie vašich osobných údajov, napríklad e-mailovej adresy, mena, adresy alebo telefónneho čísla domov, alebo do práce. Takisto môžeme zhromažďovať demografické údaje, napríklad poštové smerovacie číslo, vek, pohlavie, preferencie, záujmy a obľúbené položky. Ak zvolíte možnosť zakúpenia alebo registrácie zaplatenej odoberanej služby, požiadame vás o doplnkové informácie, ako je napríklad číslo kreditnej karty a fakturačná adresa.
 • V záujme prístupu k niektorým službám spoločnosti CNC, a. s.,  vás požiadame o prihlásenie sa pomocou e-mailovej adresy a hesla, na ktoré sa odvolávame ako na vaše registračné údaje. Registráciou pri jednej webovej stránke alebo službe CNC, a. s., sa môžete automaticky prihlásiť na ďalšie stránky a služby spoločnosti CNC používajúce rovnaké registračné údaje.
 • Používame technológie ako sú cookie a webové majáky (opísané nižšie) na zhromažďovanie informácií o vašej návšteve, ale aj o stránkach, ktoré prezeráte, prepojeniach, na ktoré kliknete, a iných činnostiach, ktoré vykonáte v súvislosti s našimi lokalitami a službami.
 • Ak prijmete informačné bulletiny alebo reklamný e-mail od spoločnosti CNC, a. s., môžeme použiť webové majáky (popis je uvedený nižšie), prispôsobené prepojenia alebo podobné technológie na zistenie otvorenia e-mailu a prepojení, na ktoré ste klikli, aby sme vám mohli poskytnúť lepšie prispôsobenú e-mailovú komunikáciu alebo iné informácie.
 • Informácie zhromaždené prostredníctvom niektorej zo služieb spoločnosti CNC sa môžu kombinovať s informáciami získanými prostredníctvom iných služieb spoločnosti CNC, aby sme vám mohli ponúknuť konzistentnejšie a prispôsobenejšie používanie služieb spoločnosti CNC.

Používanie osobných údajov

 • Spoločnosť CNC zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na prevádzkovanie a zlepšovanie svojich lokalít a služieb. Takéto používanie zahŕňa poskytovanie efektívnejších služieb zákazníkom, uľahčenie používania lokalít alebo služieb odstránením potreby opakovaného zadávania rovnakých informácií, vykonávanie výskumu a analýz zameraných na zlepšovanie našich produktov, služieb a technológií a zobrazovanie obsahu prispôsobené vašim záujmom a preferenciám.
 • Vaše osobné údaje používame aj na komunikáciu s vami. Môžeme vám zasielať určitú nevyhnutnú komunikáciu v rámci danej služby, ako napríklad uvítacie listy, fakturačné pripomienky, informácie o technických problémoch so službami a bezpečnostné oznamy. Niektoré služby spoločnosti Microsoft môžu svojim členom periodicky zasielať správy, pričom tieto sa považujú za súčasť služby. Príležitostne vám s vaším súhlasom môžeme zasielať aj dotazníky týkajúce sa produktov alebo reklamné e-maily s informáciami o iných produktoch alebo službách dostupných od spoločnosti CNC a jej pričlenených spoločností a/alebo zdieľať vaše osobné údaje s partnermi spoločnosti CNC, aby vám mohli posielať informácie o svojich produktoch a službách. Použitím webového formulára alebo sledovaním krokov popísaných v príslušnom bulletine alebo reklamnom e-maile sa môžete hocikedy odhlásiť z odoberania bulletinov alebo reklamných e-mailov.
 • Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom lokalít a služieb spoločnosti CNC sa spracovávajú výhradne na územi Slovenskej repuliky.

Zdieľanie osobných údajov

 • Okrem prípadov popísaných v tomto vyhlásení nebudeme bez vášho súhlasu zverejňovať vaše osobné údaje mimo spoločnosti CNC a jej kontrolovaných dcérskych/sesterských spoločností a afilácie. Niektoré lokality spoločnosti CNC vám umožňujú zvoliť zdieľanie osobných údajov s vybranými partnermi spoločnosti CNC, aby vás mohli kontaktovať ohľadom svojich produktov, služieb alebo ponúk.
 • Niektoré služby spoločnosti CNC sú označené spoločnou značkou spoločnosti CNC a ďalšej firmy (partnera). Ak sa registrujete pod používanie takejto služby, zobrazia sa vyhlásenia o ochrane osobných údajov tak spoločnosti CNC, ako aj jej partnera. V takom prípade CNC aj jej partner dostanú informácie, ktoré zadáte napríklad v registračných formulároch.

Ochrana osobných údajov

 • Spoločnosť CNC sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne technológie a postupy zabezpečenia. Napríklad osobné údaje, ktoré zbierame, ukladáme do počítačových systémov s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v strážených budovách. Pri prenose vysoko dôverných údajov (ako sú napríklad čísla kreditných kariet alebo heslá) cez internet ich chránime šifrovaním, napríklad použitím protokolu SSL (Secure Socket Layer).
 • Ak sa na ochranu vašich kont a osobných údajov používa heslo, je vašou zodpovednosťou uchovávať toto heslo dôverné. Tieto údaje s nikým nezdieľajte. Ak zdieľate počítač s niekým iným, mali by ste sa vždy pred opustením stránky alebo služby odhlásiť, aby sa ochránili vaše údaje pred nasledujúcimi používateľmi.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 • Používateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho uvedené (v časti Zhromažďovanie osobných údajov) osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa, tieto uchovával a spracovával ich vo svojom informačnom systéme na vyššie uvedené (v časti Používanie osobných údajov a Zdieľanie osobných údajov) účely. Používateľ udeľuje svoj súhlas na dobu neurčitú a tento súhlas môže odvolať v prípade, že jeho osobné údaje budú  uchovávané a  spracované Prevádzkovateľom v rozpore s udeleným súhlasom.
 • Každý Používateľ je oprávnený písomne požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv má možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Používateľ je povinný poskytovať len úplné a pravdivé údaje o svojej osobe.
 • Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa Prevádzkovateľ súčasne zaväzuje, že na prianie Používateľa vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy. Táto žiadosť musí byť písomná, zaslaná na e-mail Prevádzkovateľa s predmetom správy uvedeným ako „Žiadosť o vymazanie osobných údajov z databázy“.
 • Registráciou na niektorej z webových stránok Prevádzkovateľa udeľuje Používateľ súhlas Prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto odseku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi Používateľov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie  uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Používanie súborov cookie

 • Väčšina webových stránok CNC používa "cookie", čo sú malé textové súbory umiestnené na vašom pevnom disku webovým serverom. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré môže neskôr čítať iba webový server v doméne, ktorá vydala daný súbor cookie.
 • Jedným z primárnych účelov súborov cookie je ukladať vaše preferencie a iné informácie vo vašom počítači, aby šetrili váš čas tým, že nebudete musieť opakovane zadávať rovnaké údaje a na zobrazovanie prispôsobeného obsahu a cielenej reklamy pri nasledujúcich návštevách týchto stránok.
 • Keď sa prihlásite do lokality použitím vašich registračných údajov, uložíme vaše jedinečné identifikačné číslo a čas, kedy ste sa prihlásili, do šifrovaného súboru cookie na vašom pevnom disku. Tento súbor cookie umožňuje prezeranie stránok v danej lokalite bez nutnosti opätovného prihlasovania sa na každej z nich. Po odhlásení sa tieto súbory cookie vymažú z vášho počítača. Súbory cookie používame aj na zdokonalenie procedúry prihlasovania. Napríklad vaša e-mailová adresa môže byť uložená v súbore cookie, ktorý zostane vo vašom počítači aj po odhlásení. Tento súbor cookie umožňuje automatické vyplnenie poľa pre e-mailovú adresu, takže pri nasledujúcom prihlasovaní budete musieť zadať iba heslo. Ak používate verejný počítač alebo z iného dôvodu nechcete tieto údaje  ukladať, môžete zvoliť príslušný prepínač na prihlasovacej stránke a tento súbor cookie sa nepoužije.
 • Súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť. Väčšina webových prehľadávačov automaticky akceptuje súbory cookie, avšak ak chcete, obvykle môžete upraviť nastavenie prehľadávača tak, aby súbory cookie neprijímal. Ak zvolíte možnosť odmietania súborov cookie, môže sa stať, že sa nebudete môcť prihlásiť alebo použiť iné interaktívne funkcie lokalít a služieb spoločnosti CNC, ktoré závisia od súborov cookie, a niektoré predvoľby inzercie závislé od súborov cookie nemusia byť rešpektované.
 • Ak si zvolíte akceptáciu súborov cookie, máte stále možnosť neskôr prijaté súbory cookie vymazať. Napríklad v aplikácii Internet Explorer 8 môžete súbory cookie vymazať zvolením „Tools“ (Nástroje), „Delete browsing history“ (Vymazať históriu prehliadania). Potom vyberte ovládací rámček „Cookies“ (Súbory Cookie) a kliknite na tlačidlo „Delete“ (Odstrániť). Ak si zvolíte vymazanie súborov cookie, všetky nastavenia a predvoľby ovládané týmito súbormi cookie vrátane predvolieb inzercie budú vymazané a môže byť potrebné ich opakovane vytvoriť.

Používanie webových majákov

 • Webové stránky spoločnosti CNC môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako „webové majáky“ (niekedy sa nazývajú jednopixlové obrázky GIF), ktoré sa môžu používať ako pomôcka pri doručovaní súborov cookie z našich lokalít. Umožňujú nám spočítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky, a poskytovať služby v spojení s inou spoločnosťou. Webové majáky môžeme zahŕňať v reklamných e-mailových správach alebo našich informačných bulletinoch, aby sme zistili, či boli dané správy otvorené a prečítané.
 • Spoločnosť CNC môže používať aj webové majáky od tretích strán, čo nám pomáha kompilovať celkové štatistiky v spojitosti s efektivitou našich reklamných kampaní a iných činností našich lokalít. Zakazujeme používanie webových majákov v našich lokalitách tretím stranám na účely zhromažďovania alebo prístupu k osobným údajom.
 • Takisto môžeme spolupracovať s inými spoločnosťami, ktoré majú reklamu v lokalitách spoločnosti CNC, a umiestňovať webové majáky do ich lokalít, čo nám umožní získať štatistiky o tom, ako často po kliknutí na reklamu v lokalite spoločnosti CNC došlo k nákupu alebo inej činnosti v lokalite zadávateľa reklamy.

Kontrola nevyžiadanej pošty („Spam“)

 • Spoločnosť CNC má záujem dostať pod kontrolu nevyžiadanú komerčnú poštu. Spoločnosť CNC nebude predávať ani prenajímať zoznamy e-mailových adries svojich odberateľov tretím stranám. Aj keď spoločnosť CNC naďalej aktívne vyhodnocuje a realizuje nové technológie, napríklad funkcie rozšíreného filtrovania, neexistuje žiadna technológia, ktorá by úplne zabraňovala odosielaniu a prijímaniu nevyžiadaných e-mailov. Používanie nástrojov na filtrovanie nevyžiadanej pošty a zachovávanie obozretnosti pri zdieľaní vašej e-mailovej adresy v režime on-line pomôže znížiť počet prijatých nevyžiadaných e-mailov.