SERVERpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Prenájom plochy

Umiestnite si svoje racky do priestoru Dátového Centra

Základná a najjednoduchšia služba je prenájom plochy. So službou dostávate možnosť umiestniť si svoje racky do priestoru Dátoveho Centra Perpetuus. V službe je zahrnutá okrem samotného prenájmu aj prevádzka podporných technológii zabezpečujúcich požadovanú dostupnosť garantovanú v SLA dodatku. Okrem toho v cene sú samozrejme aj ostatné základné služby ako sú fyzická bezpečnosť, požiarna bezpečnosť a samozrejme konektivita podľa špecifikácie v objednávke.

Spotreba energie nie je zahrnutá v cene nájmu, ale bude sa fakturovať mesačne podľa dohodnutej špecifikácie.

Ponúkané priestory sú okamžite po podpísaní zmluvy k dispozícii.