SOFTpark

SOFTpark

Dátové centrum PERPETUUS od septembra 2012 významne rozširuje ponuku svojich služieb v oblasti SaaS pod názvom SOFTpark.

V spolupráci s partnermi sme pripravili riešenia, ktoré pokrývajú potreby zákazníkov v oblastiach:

 •  ekonomika
 •  obchod a pokladničné systémy
 •  výroba
 •  správa registratúry
 •  firemné portály

Spolu s ostatnými službami z produktových skupín VIRTUALpark, CRMpark, MAILpark a DATApark tak DC PERPETUUS poskytuje riešenia pre najdôležitejšie oblasti a agendy firemných zákazníkov. Mnohé z poskytovaných riešení môžu využívať aj nepodnikateľské organizácie.

SOFTpark prináša zákazníkom možnosť získať aj klasický softvér formou cenovo dostupného prenájmu, namiesto časovo a finančne náročného nákupu a inštalácie. Všetko  v zmysle hesla: „My sa staráme – Vy používate“.

SOFTpark = úspora pre zákazníka

 • nepotrebujete žiadne vstupné investície do SW a HW – všetko potrebné získavate formou prenájmu potrebného výpočtového výkonu, na strane používateľa stačí obyčajné PC, prípadne tablet
 • nemusíte sa starať o údržbu SW a HW – o prevádzku sa stará náš tím, nemáte žiadne skryté náklady
 • používate plnú funkcionalitu hneď, platíte mesačne formou paušálu
 • získavate podporu od tímu IT profesionálov z oblasti správy operačných systémov, databáz a bezpečnosti bez zvýšených nákladov
 • nepotrebujete vlastný vysokokvalifikovaný IT personál – šetríte na školeniach, nie ste obmedzovaní dovolenkami, práceneschopnosťou vlastných IT pracovníkov
 • implementáciu a prispôsobenie riešení zabezpečia skúsené tímy našich partnerov – pre každé ponúkané riešenie máme technikov, implementátorov a školiteľov s dlhoročnou praxou
 • môžete požiadať o skúšobnú prevádzku a bez finančného rizika otestovať vhodnosť riešenia pre Vašu firmu/organizáciu


Výhody riešení SOFTpark – 6G

 • garancia výkonu– neustále sledujeme vyťaženie serverov a upravujeme ich parametre, platíte iba za výkon, ktorý skutočne využijete
 • garancia bezpečnosti – každý zákazník má zabezpečené pripojenie a zálohované dáta, ku ktorým sa dostane aj v prípade ukončenia kontraktu – každý zákazník a používateľ využíva svoje riešenie prostredníctvom kryptovaného pripojenia, dáta sú zálohované minimálne 1x denne, v prípade ukončenia kontraktu zákazník dostane zákazník svoje dáta na vybranom médiu (CD, DVD, HD)
 • garancia dostupnosti – vysoká dostupnosť 24×7 odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet, riešenia SOFTpark sú vhodné aj pre zákazníkov s veľkým počtom pobočiek, predajní alebo mobilných používateľov
 • garancia aktuálnosti – vždy najnovšie verzie aplikácií v súlade s legislatívou SR – všetky riešenia sú pravidelne aktualizované, máte k dispozícii  funkčne aj legislatívne najnovšie verzie aplikáciií
 • garancia otvorenosti – možnosť inštalovať a prevádzkovať aj doplnkový SW tretích strán – môžete používať používať rôzne doplnkové a nadstavbové aplikácie alebo kombinovať riešenia z ponuky SOFTpark-u
 • garancia škálovateľnosti – možnosť meniť počet používaných licencií podľa aktuálnejpotreby, resp. použit  dočasné/sezónne licencie – platíte len za skutočne používané licencie