VIRTUALpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Virtuálne servery

Pár faktov na úvod:

 • 50 % pracovných nástrojov v komerčnom svete budú do roku 2014 smartphony alebo tablety,
 • 84 % organizácií využíva pracovnú silu, ktorá alebo pôsobí na vzdialených pracoviskách, alebo si vyžaduje mobilný prístup,
 • 85 % kapacity všetkých serverov je v priemere nevyužitých,
 • 89 % IT nákladov tvoria náklady na infraštruktúru a údržba existujúcich aplikácií.

Prečo virtualizovať?

Dôvodov na to, aby ste začali využívať virtualizované prostredie, je
mnoho. Dajú sa aplikovať od malých firiem až po veľké korporácie.
Virtualizácia IT infraštruktúry umožňuje znížiť náklady na IT pri zvýšení
efektivity vašich vynaložených IT nákladov.

Hlavné dôvody na virtualizáciu:

 • Znížte objem investícií do IT technológií.
 • Zvýšte dostupnosť vašich IT služieb prostredníctvom zvýšenia dostupnosti serverov vo virtualizovanom prostredí vo vysokodostupnom dátovom centre Perpetuus.
 • Získajte operatívnu flexibilitu – schopnosť rýchlej reakcie na aktuálne potreby vašej spoločnosti – rýchlejšie nasadzovanie serverov, aplikácií a pod., nezávislosť od HW infraštruktúry a pod.
 • Plaťte mesačne len za reálne spotrebované IT zdroje – nekupujte si servery ani SW licencie do „zásoby“, zvyšujte alebo znižujte reálne odoberané zdroje a podľa toho si riaďte aj reálne náklady na prevádzku IT na mesačnej úrovni.
 • Zbavte sa zodpovednosti za správu HW, za udržiavanie funkčnosti, za servisné zásahy na používanom HW a pod.
 • Získajte garancie kvality služby od poskytovateľa virtualizovaných služieb prostredníctvom zmluvy o úrovni služieb (SLA).
   

 

* Položky označené hviezdičkou sú povinné.