VIRTUALpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Služba Virtuálny server

 

Obvykle využívaný postup pri nasadzovaní serverov, kde sa konkrétny server dedikuje na jeden primárny účel, vedie k neefektívnemu využívaniu hardvérových prostriedkov: vyťaženie HW v takomto prípade dosahuje cca 15 %. Virtualizácia toto obmedzenie odstraňuje a súčasne umožňuje simultánnu prevádzku viacerých operačných systémov na jednom hardvéri, čím sa dosiahne efektívne využívanie, zdieľanie a prideľovanie hardvérových prostriedkov práve tam, kde sú v danej chvíli najpotrebnejšie. Virtuálny server poskytuje rovnaké funkcionality ako samostatný fyzický server.

Klient má možnosť definovať požadovaný výpočtový výkon, veľkosť RAM, pevného disku, typ operačného systému, prípadne iné aplikácie, ktoré sú na prevádzku jeho systémov potrebné. Po zadaní požiadaviek získa v DC Perpetuus virtuálny server s týmito parametrami na profesionálnej virtualizačnej platforme, ktorý môže okamžite začať prevádzkovať. DC Perpetuus využíva virtualizačnú platformu od spoločnosti WMware, lídra na trhu virtualizácie, čo je garanciou spoľahlivosti a kvality poskytovanej služby.

Klient získava nad serverom plnú správu. V prípade záujmu klienta je možné zabezpečiť kvalifikovanú administráciu a správu virtuálneho servera. Na základe spolupráce so spoločnosťou Microsoft je možné využiť softvér Microsoft v rámci partnerského programu SPLA. Služba Virtuálny server absolútne eliminuje investičné náklady klienta na obstaranie vlastného HW.

Služba Virtuálny server štandardne obsahuje

 • garantovaný výpočtový výkon podľa vybraného variantu
  služby,
 • redundantné riešenie: v prípade zlyhania služby okamžite
  preberá všetku činnosť jej záloha,
 • možnosť individuálneho nastavenia virtuálneho
  servera vyhovujúceho požiadavkám klienta,
 • vyhradené izolované riešenie iba pre vás – prístup
  prostredníctvom MPLS VPN, IPsec VPN alebo plný SSH
  root vzdialeného prístupu,
 • verejná IP adresa,
 • možnosť pripojenia do SIX, SITEL,
 • pripojenie na internet bez obmedzenia prenosu dát,
 • možnosť okamžitej zmeny/rozšíriteľnosti parametrov
  Virtuálneho servera podľa preferencií klienta,
 • operačný systém podľa vášho výberu - OS Microsoft,
  Linux,
 • možnosť inštalácie a správy aplikácií - MS SQL, MySQL,
  SharePoint, Active Directory, Exchange,
 • monitoring služieb a technická podpora vysokokvalifikovaných
  odborníkov,
 • uloženie dát klienta v bezpečnom prostredí DC Perpetuus.